STRONA GŁÓWNA Logo Nagłówek

#Podgląd strony urządzenia 

WIEJSKA 20 KL III
87-800 WŁOCŁAWEK
Dźwig Elektryczny 11 p
Licencja
Data Badania Technicznego : 12.04.2022
Konserwator : Imię Nazwisko
Dane Dźwigu:
Dźwig Elektryczny 11 Przystankowy
Drzwi Ręczne Wychylne 80 cm
Sterowanie Licencyjne
Prędkość : 1 m/s
Udźwig : 500 kg
Numer Fabryczny: L1978BRAD #numer nieprawdziwy
Liny nośne: 4 x 12 mm
Lina Ogranicznika Prędkości 8 mm

A.S. & K.G.